Vize EvropyV rámci programu Erasmus+ jsme zahájili projekt s cílem posílit zájem mladých lidí o společensko-politické dění v jejich okolí i v celé Evropě. Naším záměrem je motivovat středoškolské studenty k aktivní účasti na formování společnosti a kritickému hodnocení informací z médií a sociálních sítí.

Během čtrnáctiměsíčního projektu ve spolupráci se středními školami uspořádáme šest besed s odborníky z různých oborů, které se budou zaměřovat na téma demokracie, mezinárodní struktury jako EU a NATO, tržní ekonomiku, migraci, přijetí společné evropské měny a zelenou politiku EU. Každá beseda poskytne prostor pro otevřený dialog a vzájemnou výměnu názorů.

Od projektu očekáváme posílení aktivní účasti studentů na demokratickém procesu, rozvoj kritického myšlení a zlepšení mezilidských vztahů a tolerance vůči odlišným názorům. Zároveň věříme, že projekt přispěje k rozvoji osobní identity a hodnot mladých lidí a posílí jejich motivaci k celoživotnímu učení.

Výstupy z projektu, včetně záznamů z akcí a shrnutí získaných informací, budou průběžně zveřejňovány na našem webu a sociálních sítích, aby byly přístupné širší veřejnosti.