Online debaty

Během prvního projektu jsme uspořádali 8 online debat. Během devadesátiminutové videokonference měli debatující příležitost diskutovat o aktuálních tématech spjatých s válkou na Ukrajině s expertem na danou problematiku. Zaměřili jsme se na všechny možné stránky konfliktu a jeho dopadu na ČR. Pokud jste se nestihli účastnit, můžete kteroukoliv debatu shlédnout i zpětně, záznamy jednotlivých akcí najdete na našich stránkách.

Prezenční debaty

Základem našeho projektu se staly čtyři prezenční debaty na středních školách. Oproti online debatám byly zhruba o půl hodiny delší a hostů z řad expertů jsme pozvali hned několik. Tematicky jsme se pohybovali např. v oblasti ekonomie, vojenství či mediální války. Po krátkém uvedení do vybrané problematiky dostali slovo také studenti, kteří měli možnost své názory konfrontovat s pohledem odborníků. Součástí akce byl i seminář zabývající se dezinformacemi na internetu.