Echo Ukrajiny

Dlouhodobé napětí mezi Ruskem a Ukrajinou vyvrcholilo 24. února 2022, kdy Vladimir Putin zahájil “speciální vojenskou operaci na Ukrajině”, neospravedlnitelnou invazi proti suverénnímu demokratickému státu. V Evropě tak vypukla největší válka od poražení nacistického Německa. To očekával jen málokdo, protože mezi lidmi v Evropě již opadlo přesvědčení, že by se válka mohla odehrávat tak blízko nás.

 

Mnoho odborníků předpovídalo rychlou porážku Ukrajiny, ale ani po několika měsících se ruským vojákům nepodařilo si napadenou zemi podmanit. Na Západě se zpočátku šířila velká vlna solidarity a válka byla odsouzena jako nepřijatelná. Mnohé země a organizace uvalily na Rusko sankce a Ukrajině poskytly vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc. 

 

S postupem času však v evropských zemích začalo docházet k normalizaci války a často také k její bagatelizaci. Lidé se nacházejí v ekonomicky nejisté situaci a obávají se o budoucnost. Nespokojenosti občanů využívají populisté a proruští politici, kteří vyvíjí nátlak na vlády států. Sociální, ekonomická a politická situace napříč Evropou je nestabilní. 


Nesouhlasíme s ruskou agresí vůči Ukrajině a snahou vypočítavých politiků zneužít strach občanů pro vlastní zisky. Proto chceme mladé lidi povzbudit, aby se zajímali o konflikt, o to, co mu předcházelo a jaký má dopad na Česko i zbytek světa. Jedině tak se můžeme poučit a něco změnit.Mimořádná výzva v rámci projektu Aktivit participace mládeže pod zastřešením programu Erasmus+ je odpovědí EU na válečný konflikt na Ukrajině. Cílem projektu je vést mladé lidi k tomu, aby se stali aktivními evropskými občany.


V období od října 2022 do září 2023 jsme uspořádali dvanáct debat pro mladé. V těchto debatách jsme nahlíželi z různých úhlů pohledu na ozbrojený konflikt na Ukrajině. Našimi hosty byli odborníci, novináři, ekonomové, nebo také lidi přímo pracující z Ukrajinskými uprchlíky.


Do organizace debat jsme se pustili, protože věříme, že dialog je mocným nástrojem k řešení konfliktů. Rozhovory o tématech spojených s válkou jsou zároveň prevencí proti její normalizaci a novým konfliktům. Chceme mladé vést k zájmu o politické dění u nás i ve světě. Právě naše generace bude totiž ta, která bude utvářet poválečnou Evropu.