O nás

Jsme parta kamarádů, kteří se potkali v Brně. Spojuje nás touha všestranně se rozvíjet a zároveň něco přinášet druhým. Rádi se scházíme u neformálních diskuzí a zamýšlíme se nad nejrůznějšími tématy. Již druhý rok pořádáme diskusní besedy na středních školách, kam si zveme odborníky na danou problematiku. Tím studentům umožňujeme přímá setkání a otevřený dialog s experty.Naše začátky

Filip s Honzou se během svého středoškolského studia stali členy neformálního studentského debatního klubu, kde získali zkušenosti jak s diskutováním, tak s moderováním. Debaty, kterých se účastnili, je vedly k zamyšlení nad rolí jedince ve společnosti a jeho případném vlivu. Sami se chtěli aktivně zapojovat do společenského dění a podporovat v tom i ostatní. Když kluci nastoupili na vysokou školu, poznali ostatní členy našeho nynějšího týmu a postupem času jsme se všichni začali pravidelně scházet. Zamýšlíme se nad palčivými otázkami a debatujeme spolu o všem možném i nemožném. 


O našich Projektech

Když svět po pandemii COVID-19 zasáhla další katastrofa v podobě války na Ukrajině, všichni jsme si uvědomovali, že se konflikt týká také nás. Proto když Evropská komise vyhlásila mimořádnou výzvu v souvislosti s děním na Ukrajině, byla to pro nás jasná volba a rozhodli jsme se do ní zapojit. Protože zastáváme názor, že dialog je nejlepším nástrojem ke vzájemnému pochopení a řešení konfliktů, uspořádali jsme sérii debat na témata spojená právě s rusko-ukrajinským konfliktem.


Po úspěšném dokončení našeho prvního projektu jsme se rozhodli pokračovat dalším. Nyní se zaměříme na západní hodnoty a výzvy, kterým čelí Evropská unie v současnosti a bezpochyby se bude jednat o hlavní témata i v budoucnosti. Mezi hlavní témata patří migrace, role mezinárodních struktur jako jsou EU a NATO, demokracie, svoboda slova, tržní ekonomika, společná evropská měna a zavádění eura v ČR, stejně jako ekologie a strategie řešení klimatické krize. Ze všech našich akcí připravujeme záznamy a shrnujeme klíčové informace, které získáme během diskuzí a z našich rešerší. Odkazy na kompletní výstupy z akcí najdete na našem webu!