Mimořádná výzva v rámci projektu Aktivit participace mládeže pod zastřešením programu Erasmus+ je odpovědí EU na válečný konflikt na Ukrajině. Cílem projektu je vést mladé lidi k tomu, aby se stali aktivními evropskými občany.


V období od října 2022 do září 2023 uspořádáme dvanáct debat pro mladé. V těchto debatách budeme na ozbrojený konflikt nahlížet z různých úhlů pohledu. Účastnit se budou regionální politici a odborníci, kteří se orientují ve zvoleném tématu a svým přispěním tak obohatí účastníky z řad studentů i širokou veřejnost.


Do organizace debat jsme se pustili, protože věříme, že dialog je mocným nástrojem k řešení konfliktů. Rozhovory o tématech spojených s válkou jsou zárov prevencí proti její normalizaci a novým konfliktům. Chceme mladé vést k zájmu o politické dění u nás i ve světě. Právě naše generace bude totiž ta, která bude utvářet poválečnou Evropu.