Online debaty

Většina našich akcí proběhne online. Během zhruba hodinového videohovoru budou mít debatující příležitost diskutovat o aktuálních tématech spjatých s válkou na Ukrajině s expertem na danou problematiku. Zaměříme se na všechny možné stránky konfliktu a jeho dopadu na ČR. Pokud máte zájem s hostem aktivně debatovat, je potřeba se dopředu registrovat, nicméně jako divák se může připojit každý. Debatu si taky klidně můžete pustit zpětně, záznam akce následně najdete na našich stránkách. Výhoda online akcí spočívá v jejich menší časové náročnosti, díky čemuž je pro hosty jednodušší si najít chvilku pro diskuzi. 

Prezenční debaty

Během roku, co budeme diskuze pořádat, plánujeme uspořádat i čtyři prezenční diskuze na středních školách. Oproti online debatám budou zhruba o půl hodiny delší a hostů z řad expertů pozveme hned několik. Tematicky se budeme pohybovat např. v oblasti ekonomie, vojenství či mediální války.  Po krátkém uvedení do vybrané problematiky předáme slovo studentům a nabídneme jim možnost své názory konfrontovat s pohledem odborníků. Součástí akce bude i seminář zabývající se dezinformacemi na internetu.